nieuwsbrief ro kleinDeltares voert voor Rijkswaterstaat jaarlijks rivierkundig onderzoek uit. Er vinden verschillende deelonderzoeken plaats, die worden gestuurd door de praktijk. Het doel van het onderzoek is dat er binnen 3 jaar een praktische oplossing toepasbaar is waarmee actuele of te verwachten problemen kunnen worden opgelost. In de vorm van een nieuwsbrief is een overzicht gegeven van de activiteiten die in 2016 zijn en worden uitgevoerd en zijn enkele aansprekende resultaten beschreven.

Alle versies van de nieuwsbrief zijn terug te vinden op de pagina van NCR partner Deltares.